اولين مرحله اردوي متمرکز آبهاي آرام بانوان رده سني نوجوانان برگزار مي شود

اولين مرحله اردوي متمرکز پايگاه قهرماني آبهاي آرام بانوان در رده سني نوجوانان از فردا 8 مردادماه در درياچه آزادي آغاز مي شود.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني، اردوي متمرکز آبهاي آرام بانوان در رده سني نوجوانان با حضور قايقرانان 4 استان برگزار مي شود. اولين مرحله اين اردو از 8 مردادماه در درياچه آزادي آغاز مي شود.
اين مرحله از اردوي متمرکز تا 19 مردادماه در جريان خواهد بود.
اسرا جليليان و نوشين قليچي پور کادر مربيان اين مرحله از اردو هستند.
نگين آقامحمدي، عاطفه خراطي، ياسمن سلطاني، راسپينا قوي دل و بهار تاجيک از تهران، نرجس کارگرپور، الناز شفيعيان و نازنين اله ياري از گيلان، پادينا پاد از مازندران و فاطمه احمدي از هرمزگان نفرات حاضر در اولين مرحله اردوي متمرکز آبهاي آرام بانوان نوجوانان هستند.

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.