شروع بکار سايت جديد

بنا به گزارش رئيس کميته فناوري و ارتباطات فدراسيون قايقراني مهندس عيسي کيا کجوري سايت جديد فدراسيون با قابيليت هاي منحصر بفرد از آغاز سال نو فعاليت رسمي خود را شروع ميکند.
طراحي جديد و ديناميک بودن وردو اطلاعات و زيبايي در طرح آن را ميتواند از شاخص هاي آن باشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.