احمد احمدي در رده هشتم کاپ جهاني بادباني قرار گرفت

پس از برگزاري 3 دور پاياني مسابقات کاپ جهاني بادباني در چين احمد احمدي در رده هشتم ايستاد.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني، مسابقات کاپ جهاني بادباني از 26 شهريورماه در شهر کينگ دائو چين برگزار شد. احمد احمدي که در ماده Finn در اين رقابت ها شرکت کرده است پس از برگزاري 3 دور پاياني در رده هشتم قرار گرفت.
بر اين اساس احمدي در دور هفتم در رده نهم، در دور هشتم در رده ششم و در دور نهم در رده دوازدهم قرار گرفت.
بدين ترتيب در پايان 9 دور مسابقه احمد احمدي در رده هشتم مسابقات جاي گرفت.
سيلورهاي کشور ميزبان در رده هاي نخست اين رقابت قرار گرفتند.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.