تيم ملي کانوکانادايي به آب مي زند

4 قايقران تيم ملي کانوکانادايي مردان بزرگسالان از 2 مهرماه در آغاز دوازدهمين مرحله اردوي آمادگي خود در درياچه آزادي به آب مي زنند.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني، دوازدهمين مرحله اردوي آمادگي تيم ملي آبهاي آرام مردان در بخش کانوکانادايي بزرگسالان از 2 مهرماه در درياچه آزادي برگزار مي شود.
اين مرحله از اردو تا 22 مهرماه تحت هدايت الياس اقليمي سرمربي تيم ملي کانوکانادايي ادامه پيدا خواهد کرد.
کيا اسکنداني از تهران، علي اجاقي از کرمانشاه، شاهو ناصري از کردستان و پژمان ديوسالاري از مازندران نفرات دعوت شده به اين مرحله از اردو هستند.

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.