اعلام اسامي مربيان .ورزشکاران.داوران فعال دررشته کانوپولو ازطريق استانها

کميته کانوپولو جهت ثبت آمار درسايت فدراسيون از کليه هيئتهاي استان درخواست اعلام اسامي مربيان .ورزشکاران.داوران فعال دررشته کانوپولو تا پايان شهريورماه رانموده است.
همينطور ليست ادوات موجوددراستانها و فعاليت ٦ ماه سال جاري

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.