تشکيل وزارت ورزش و جوانان مداخله دولت را در امر ورزش بيشتر خواهد کرد

در پي تصويب طرح تشکيل وزارت ورزش و جوانان احمد دنيامالي رئيس فدراسيون قايقراني گفت: به عقيده من اين طرح کاملاً با مسائل بين المللي ورزشي در جهان مغايرت دارد و به همين خاطر من با اين طرح موافق نيستم.
دنيامالي در اين رابطه بيان کرد: اجرا شدن اين طرح باعث مداخله زياد دولت در امور ورزش مي شود و اين در حالي است که در تمام کشورهاي دنيا از مداخله دولتي ها در امر ورزش جلوگيري به عمل مي آيد.
وي ادامه داد: اگر نمايندگان مجلس به دنبال نظارت بيشتر بر روي رئيس سازمان تربيت بدني هستند و تصميم دارند وي را براي توضيحات به مجلس فراخوانند، مطمئناً راهکارهاي ديگري هم وجود دارد. آنها مي توانند قانوني تصويب کنند که رئيس سازمان تربيت بدني به مجلس رود و پاسخگو باشد، اين مغاير با قوانين بين المللي نيست اما اگر ورزش دولتي شود با قوانين مغايرت خواهد داشت.
دنيامالي تاکيد کرد: فعاليت سازمان ملي جوانان با سازمان تربيت بدني متفاوت است ، سازمان تربيت بدني فعاليت اجرايي و سازمان ملي جوانان فعاليت ستادي و سياست‌گذاري را دارد. اين 2 سازمان مشکلات متفاوت و اهداف مختلفي دارند و به نظر من ادغام آن دو درست نيست.
وي افزود: طرح اين مسئله از سوي نمايندگان مجلس پاک کردن صورت مسئله است و به حل مشکلات اين 2 سازمان کمکي نخواهد کرد.
رئيس فدراسيون قايقراني ادامه داد: در تمام دنيا رشته هاي ورزشي به بخشهاي خصوصي انتقال مي يابند ولي هم اکنون ما کاري خلاف آن را انجام مي دهيم که اين مسئله ماهيت ورزش را به خدشه مي اندازد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.