عباس پيله ور رئيس هيات قايقراني يزد شد

درمجمع انتخابات هيات قايقراني و اسکي روي آب استان يزد که امروز 23 شهريور ماه برگزار شد عباس پيله ور با 17 راي به عنوان رئيس هيات قايقراني يزد به مدت چهار سال انتخاب گرديد.
کميته روابط عمومي آرزوي موفقيت ايشان را در خدمت به جامعه قايقراني کشور دارد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.