دنيامالي آرامش را به قايقراني بازگرداند

ملي پوش بابلسري تيم ملي آبهاي آرام کشورمان گفت: 20 ماهي بود که در فدراسيون دچار چالش بوديم. مدام اخبار مختلف به گوش مي رسيد اما اکنون با بازگشت دنيامالي آرامش به قايقراني برگشته است.
امين بوداغي ادامه داد: فضاي تمرينات تغيير کرده است. همه بچه ها با روحيه و آرامش بيشتري تنها به فکر تمرينات خود هستند و با انگيزه بيشتر دوباره قايق ها را به آب انداخته ايم.
وي تصريح کرد: 20 ماه است که اردوها با شرايط ملتهب برگزار مي شود و اکثر بچه ها انگيزه اي براي تمرين نداشتند. از نظر مالي مشکلات زيادي داشتم. شرايط خوابگاه و غذا اصلا مناسب نبود.
بوداغي اضافه کرد: اما با حضور دنيامالي قطعا دوباره به شرايط گذشته بر خواهيم گشت. همين حس آرامشي که در فضاي تمرينات ايجاد شده را مي توان به فال نيک گرفت تا شاهد شرايط بهتري در قايقراني باشيم.
وي اظهار داشت: در حال حاضر تا 30 بهمن در درياچه آزادي تمرين مي کنيم و بعد براي اينکه در آب و هواي بهتري قرار بگيريم به ماهشهر خواهيم رفت و تمرينات را آنجا دنبال مي کنيم.
بوداغي خاطرنشان کرد: هدف ما بازيهاي آسيايي است و همه براي حضور موفق در اين رقابت ها تلاش مي کنيم. اميدواريم با حضور دنيامالي شرايط روز به روز بهتر شود تا بتوانيم نتايج بهتري نيز بگيريم.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.