انتخاب و بازگشت شما يک خبر فوق العاده بود

رئيس کميته کانوپولوي فدراسيون جهاني انتخاب دنيامالي به رياست فدراسيون قايقراني ايران را تبريک گفت.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني، گريگ اسمايل با ارسال نامه اي براي فدراسيون قايقراني ايران، انتخاب مجدد دنيامالي براي يک دوره 4 ساله ديگر و بازگشت به راس فدراسيون قايقراني ايران را تبريک گفت. اسمايل انتخاب دنيامالي را يک خبر فوق العاده دانسته و اميدوارانه از پيشرفت مجدد قايقراني ايران صحبت کرده است.
در متن تبريک رئيس کميته کانوپولوي فدراسيون جهاني آمده است: «اين يک خبر فوق العاده بود و ما اميدواريم که دوباره قايقراني ايران با سرعت بالايي در مسير پيشرفت قرار بگيرد.»

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.