درخواست استان کرمانشاه جهت ميزباني مسابقات قهرماني کشور بانوان

در خصوص برگزاري مسابقات قهرماني کشور بانوان در نيمه اول آبان ماه . استان کرمانشاه تقاضاي ميزباني مسابقات مذکور را داشته که در اين خصوص بعد از پيگيري کميته تصميم گيري جهت انتخاب محل مسابقات متعاقبا اعلام خواهد شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.