آغاز هفته دوم ليگ برتر بانوان و آقايان ٢٥ و٢٦ مهرماه بطور همزمان در قزوين و مازندران

برگزاري هفته دوم ليگ برتر بانوان ٢٥ مهرماه بطور همزمان در قزوين و مازندران
هفته دوم ليگ برتر آقايان ٢٦ مهرماه بطور همزمان در قزوين و مازندران
کميته کانوپولو/طباطبايي

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.