در نشست ساليانه ISAF مطرح شد

در جريان نشست ساليانه ISAF چهارشنبه بيست پنجم ارديبهشت ماه که در شهرکينگ دائو کشور چين برگزار گرديد فدراسيون قايقراني با تصويب اعضا به عضويت کامل فدراسيون جهاني سيلينگ(بادباني)در آمد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.