اين پايگاه يک سال پس از تاسيس موفق به کسب مقام دوم در کشور شد

مسئول و مربي پايگاه قهرماني روئينگ پسران در تهران گفت: در مسابقات کاپ قهرماني کشور در اسفند ماه سال جاري به تکرار قهرماني مي انديشيم.
محمد علي قرائت ادامه داد: تيم اين پايگاه يک سال پس از تاسيس در المپياد ايرانيان و همچنين يک ماه بعد از آن در قهرماني کشور با عنوان استان البرز شرکت و در هر دو مسابقه عنوان دومي را به دست آورد.
وي بيان کرد: اين پايگاه در مهرماه 87 بعد از استعداديابي از مدارس تهران و دبيرستان تربيت بدني و ورزش يک تست انتخابي بر گزار کرد و پس از انتخاب 8 ورزشکار شروع به فعاليت نمود.
قرائت همچنين از حضور 6 نفر از 8 ورزشکار اين پايگاه در تيم ملي خبر داد و افزود: اين تيم به عنوان تيم ملي جوانان در مسابقات قهرماني آسيا شرکت کرد و موفق به کسب يک مقام پنجمي و يک مقام ششمي شد.همچنين اين تيم تابستان 89 به عنوان توابع تهران در مسابقات قهرماني کشور مقام قهرماني را کسب کرد.
وي همچنين اضافه کرد: با توجه به امکانات خوب اين پايگاه تلاش مي کند ضمن استعداديابي و ورزشکار پروري پايه تيم هاي ملي ورزشکاران مستعد 14 – 15 ساله را جذب کند که پشتوانه خوبي براي تيم هاي ملي باشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.