قايقراني به روزهاي خوب خود باز مي گردد

ملي پوش تيم ملي کانوي کشورمان گفت: در اين 20 ماه با روحيه بسيار ضعيف تمرين مي کرديم و هيچ کس نمي دانست که با اين همه تمرين به مسابقه اعزام خواهيم شد يا نه.
محسن سعادتخواه اضافه کرد: نزديک به 2 سال تمرين کرديم اما فقط به 1 مسابقه اعزام شديم. خوب اصلا کار ما تمرين و مسابقه است اما اينکه تمريناتت را با قدرت انجام دهي اما به مسابقه اعزام نشوي يعني کارت هيچ نتيجه اي نداشته است.
وي افزود: براي يک ورزشکار خيلي سخت است که مسابقه ندهد و بدون انگيزه تمرين کند. شرايط واقعا سختي بود که خدا را شکر تمام شد.
سعادتخواه با اشاره به بازگشت دنيامالي به فدراسيون بيان کرد: با حضور دنيامالي در فدراسيون و صحبتي که با بچه ها داشت روحيه به اردوي قايقراني برگشت. در حال حاضر تمرينات را با اميد به آينده و انگيزه بالا انجام مي دهيم.
وي ادامه داد: قطعا حضور دنيامالي تاثير بسزايي در اردوها و شرايط فعلي قايقراني خواهد گذاشت. او کارش را بلد است و در گذشته هم نشان داده که مي تواند قايقراني را در مسير پيشرفت قرار دهد.
سعادتخواه تصريح کرد: مديريت فدراسيون کار آساني نيست اما وقتي وضعيت امروز قايقراني را با گذشته مقايسه مي کنيم متوجه مي شويم که خيلي عقب هستيم. قطعا دنيامالي قايقراني را به روزهاي خوب خود بازخواهد گردادند.

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.