دنيامالي نائب رئيس فدراسيون جهاني شد و ميزباني مسابقات جهاني 2013 به ايران رسيد

در پي برگزاري کنگره جهاني دراگون بت که ديروز 8 شهريور ماه در چک برگزار گرديد، احمد دنيامالي رئيس فدراسيون قايقراني و اسکي روي آب با کسب اکثريت آراء نائب رئيس فدراسيون جهاني شد.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني و اسکي روي آب، اين کنگره با حضور 92 عضو فدراسيون جهاني دراگون بت IDBF ديروز 8 شهريور ماه در راچيچ برگزار شد که در پي آن احمد دنيامالي رئيس فدراسيون قايقراني و اسکي روي آب ايران با کسب حداکثر آراء موفق شد به عنوان نائب رئيس فدراسيون جهاني انتخاب گردد.
دنيامالي در اين جلسه در مدت زماني که براي سخنراني در اختيار داشت اهداف و استراتژي قايقراني ايران را بازگو کرد که باتوجه به مطرح کردن موارد فوق و اتفاقاتي که در چند سال اخير در قايقراني ايران رخ داده و پيشرفتي که اين رشته از لحاظ کمي و کيفي داشته است، نفرات حاضر در کنگره با انتخاب دنيامالي موافقت کردند.
دنيامالي در حاشيه اين اجلاس گفت: اهميت داشتن کرسي هاي بين المللي براي رشد و توسعه ورزش کشور نقش بسزايي دارد و قايقراني مي بايست جايگاه خود را در جهان به دست آورد و کسب کرسي هاي با ارزش براي ما مهم است.
وي همچنين بيان کرد: دراگون بت به دليل تعداد ورزشکاران زياد و علاقمندان بسيار قادر است ورزش قايقراني را توسعه دهد و توسعه اين ورزش مي تواند در روحيه و استانداردهاي زندگي تاثير بسزايي داشته باشد.
در ادامه جلسه نيز درخواست ميزباني ايران در مسابقات جهاني سال 2013 مورد بررسي قرار گرفت که با اين مسئله نيز موافقت شد و ميزباني مسابقات جهاني 2013 به ايران واگذار گرديد . بر اين اساس در سال 2013 ، پنج هزار ورزشکار زن و مرد دراگون بت جهان به ايران مي آيند تا با يکديگر به رقابت بپردازند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.