دور رفت مسابقات باشگاهها و دسته جات آزاد آبهاي آرام پايان يافت

دور رفت اولين دوره مسابقات باشگاهها و دسته جات آزاد آبهاي آرام ديروز 14 مهرماه در بخش بانوان در درياچه آزادي تهران به پايان رسيد.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني و اسکي روي آب ، اين مسابقات در 2 رده سني بزرگسالان و جوانان در رشته هاي کاياک يک و دو نفره و در مسافت هاي 500 و 1000 متر با حضور 7 تيم برگزار شد که در کاياک يکنفره مسافت 1000 متر بزرگسالان آرزو معتمدي از نفت فلات قاره ، پرستو حائري از پروما و هما نجيبي فيني از تايد واتر هرمزگان اول تا سوم شدند.
در کاياک دونفره 1000 متر بزرگسالان راحله محمدميرزايي و سيما عروجي از نفت فلات قاره اول، سپيده همامي و درسا کفيلي از تايد واتر هرمزگان دوم و مهناز عروجي و گلرخ محمدي از پروما سوم شدند.
در کاياک يکنفره 1000 متر جوانان مهرآذين مهرآوران از پروما ، زينب محمدي از ملوان انزلي و کيميا مينابي نژاد از تايد واتر هرمزگان به مقام هاي اول تا سوم دست يافتند.
در کاياک دونفره 1000 مترجوانان روژان پيروزنيا و هانيه خطيبي از پروما اول شدند، زينب محمدي و نجمه سجادي از ملوان انزلي و فرهنوش انوري و نگار علي محمدي از امور ماهيان خاوياري گلستان به مقام هاي دوم و سوم رسيدند.
در کاياک يکنفره 500متر بزرگسالان سيما عروجي از نفت فلات قاره، سپيده همامي از تايدواتر هرمزگان و پرستو حائري از پروما اول تا سوم شدند.
در کاياک دونفره 500 متر بزرگسالان سيما عروجي و آرزو معتمدي از نفت فلات قاره ، سپيده همامي و درسا کفيلي از تايد واترهرمزگان و مهناز عروجي و گلرخ محمدي از پروما به مقامهاي اول تا سوم رسيدند.
در کاياک يکنفره 500 متر جوانان نجمه سجادي از ملوان انزلي اول ، مهرآذين مهرآوران از پروما دوم و کيميا مينابي نژاد از تايدواتر هرمزگان سوم شدند.
در کاياک دونفره 500 متر جوانان روژان پيروزنيا و هانيه خطيبي از پروما به مقام اول ، زينب محمدي و نجمه سجادي از ملوان انزلي به مقام دوم و فرهنوش انوري و نگار عليمحمدي از امور ماهيان خاوياري گلستان به مقام سوم رسيدند.
در نهايت در رده جوانان پروما با 25 امتياز، ملوان انزلي با 21 امتياز و امورماهيان خاوياري گلستان با 13 امتياز اول تا سوم شدند.
در رده بزرگسالان نيز نفت فلات قاره با 27 امتياز، تايد واتر هرمزگان با 18 امتياز و پروما با 12 امتياز در مکان هاي اول تا سوم جاي گرفتند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.