با تغييراتي که در فدراسيون ايجاد شده به موفقيت در بازيهاي آسيايي اميدواريم

قايقران نقره اي بازيهاي آسيايي گفت: بعد از 2 سال تمرين شخصي و خارج اردو، با آمادگي کامل به تيم ملي برگشتم و با شرايط بدي مواجه شدم که انگيزه لازم براي نتيجه گيري را از دست دادم.
شاهو ناصري بيان کرد: من در بازيهاي آسيايي گذشته تمرينات بسيار منظم تري داشتم و مدال خوبي هم دريافت کردم. اما اکنون در فاصله کم باقي مانده تا اينچئون وضعيت اصلا مناسب نيست اما با آمدن دنيامالي به فدراسيون اميدواريم که شرايط به نحو مطلوب تري پيش رود.
وي افزود: در حال حاضر از نظر آمادگي بدني وضعيت خوبي دارم اما براي نتيجه گيري در بازيهاي آسيايي چيزي فراتر از اين تمرينات نياز است. من بايد در سطح رقبايم که نفرات برتر جهان و المپيک هستند تمرين کنم.
باسابقه ترين ورزشکار تيم ملي اظهار داشت: اکنون شرايط فدراسيون فرق کرده و با حضور دنيامالي انگيزه و اميد همه بچه ها بيشتر شده است و آرزو داريم که شرايط فعلي اردو به روزهاي ايده آل برگردد.
ناصري تصريح کرد: ما بايد نسبت به بازيهاي آسيايي دور گذشته شرايط بهتري داشته باشيم تا نتايج ارتقا پيدا کنند. اما با اينکه زمان زيادي باقي نمانده فکر مي کنم با تغييراتي که در فدراسيون ايجاد شده وضعيت مناسبي پيدا خواهيم کرد.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.