کلاس آموزش نگهداري قايقها و تجهيزات روئينگ

کلاس آموزش نگهداري قايقها و تجهيزات روئينگ در ورزشگاه آزادي به مدت سه روز به مربي گري آقاي عمران پورعسکر پرست برگزار شد.
در اين کلاس که از تاريخ 3/6/88 لغايت 6/6/88 برگزار شد 11نفر از 6 استان آ-شرقي، هرمزگان، خوزستان، لرستان، گلستان، اردبيل شرکت داشتند.
آموزشهاي تئوري و عملي همينطور خلاصه اي از نحوه پارو زدن عناوين ارائه شده در اين کارگاه آموزشي بود که جهت بهره وري بهتر از امکانات و تجهيزات قايقهاي روئينگ بسيار مفيد واقع شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.