اسامي نفرات قبول شده در کلاس مربيگري درجه 3 مورخ 19لغايت 21مرداد سال جاري در اراک

اسامي نفرات قبول شده در کلاس مربيگري درجه 3 مورخ 19لغايت 21مرداد سال جاري در اراک بشرح ذيل مي باشند:
1-ابراهيم هاشمي نژاد
2-محسن غلاميان
3-هدي اميني
4-سحر اطمينان
5-انسيه پيغمبر زاده
6-زهرا حسن خاني
7-محبوبه سوسن آبادي
8-فرزانه بيات
9-زهرا اسماعيلي
10-فرشته يارمحمدي
11-محمد غياثوند
12-مهران مايلي
13-نجمه مرادي
14-معصومه رحماني
15-مليحه آزنگ
16-مرضيه شاکريان
نفرات برگزيده جهت صدورکارت خواهشمند است مدارک شناسايي و دو قطعه عکس را به کميته کانوپولو ارسال نمايند.
مدرسان کلاس :شايسته مولوي نيا و اميد رفيع نيا
کميته کانوپولو/طباطبايي

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.