با رهبري شما توسعه کانوئينگ نه تنها در ايران بلکه در آسيا پيشرفت خواهد کرد

وي هانگ لاک دبيرکل کنفدراسيون کانوئينگ آسيا انتخاب دنيامالي به عنوان رئيس فدارسيون قايقراني ايران را تبريک گفت.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني، دبير کل کنفدراسيون کانوئينگ آسيا و نماينده قاره آسيا در فدراسيون جهاني قايقراني در پيام خود ضمن تبريک به دنيامالي پيش بيني کرده است با رهبري وي توسعه کانوئينگ نه تنها در ايران بلکه در آسيا پيشرفت خواهد کرد. در پيام لاک آمده است:
دنيامالي عزيز
تبريک
من از اين که شما مجددا به عنوان رئيس فدراسيون قايقراني ايران انتخاب شده ايد خوشحالم. با رهبري شما، توسعه کانوئينگ نه تنها در ايران بلکه در آسيا پيشرفت خواهد کرد.
با احترام
دکتر وي هانگ لاک
دبير کل ACC

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.