چهارمين مرحله اردوي تدارکاتي تيم ملي آبهاي آرام بانوان برگزار خواهد شد

چهارمين مرحله اردوي تدارکاتي تيم ملي آبهاي آرام بانوان کشورمان از 5 اسفندماه در درياچه آزادي برگزار خواهد شد.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني، مرحله چهارم اردوي تدارکاتي تيم ملي آبهاي آرام بانوان به منظور حضور موفق در بازيهاي آسيايي اينچئون از 5 اسفندماه در درياچه آزادي آغاز مي شود. اين مرحله از اردو با حضور 5 قايقران تا 25 اسفندماه ادامه خواهد داشت.
سارا حنيفه زاده و مهسا آذري از تهران، آرزو حکيمي از همدان و مينا عبدالهي و هديه کاظمي از هرمزگان نفرات دعوت شده به اين مرحله از اردو هستند که زير نظر ايرج اقليمي سرمربي و آيگون پژوهش مربي اين تيم تمرينات خود را دنبال خواهند کرد.

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.