روز اول مسابقات قهرماني آسيا پايان يافت

روز اول مسابقات قهرماني آسيا در رشته آبهاي آرام با برگزاري مسابقات مرحله مقدماتي مسافت 500 متر به پايان رسيد.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني و اسکي روي آب، اين رقابتها در نوبت دوم از روز اول، از ساعت 15 در مسافت 500 متر آغاز شد که در اولين مسابقه قايقرانان کشورهاي ازبکستان، کره جنوبي، تايلند، مالزي، سنگاپور، ماکائو و افغانستان در گروه يک کاياک يکنفره رده سني بزرگسالان و در بخش مردان با يکديگر به رقابت پرداختند که در پايان قايقران ازبک با زمان 01:45.54، پاروزن تيم کره با زمان 01:48.77 و ورزشکار تيم تايلند با زمان 01:54.17 در رده هاي اول تا سوم قرار گرفتند . نماينده ازبکستان با کسب اين نتيجه مستقيما راهي فينال شد و قايقرانان ديگر شانس خود را در مرحله نيمه نهايي امتحان خواهند کرد.
در گروه 2 قايقران قزاقستان با زمان 01:45.66 اول و مستقيما راهي فينال شد، ويتنام با زمان 01:51.17 و چين تايپه با زمان 01:55.48 دوم و سوم شدند و به همراه تيمهاي هنگ کنگ و کره شمالي به مرحله نيمه نهايي رسيدند.
در گروه 3 نيز احمدرضا طالبيان نماينده کشورمان در مصاف با قايقرانان کشورهاي هند، قرقيزستان، ژاپن، عراق و اندونزي با زمان 01:43.63 دوم شد و به مرحله نيمه نهايي رسيد. در اين مسابقه ژاپن با زمان 01:43.53 ضمن قرارگيري در مکان اول مستقيما راهي فينال شد. ضمن اينکه اندونزي با زمان 01:50.97 سوم شده و به نيمه نهايي رسيد.
در گروه يک کانوي يکنفره مسافت 500 متر و در رده سني بزرگسالان کشورهاي فيليپين، تاجيکستان، اندونزي، ازبکستان، کره جنوبي و چين به مصاف هم رفتند. در اين مسابقه کره جنوبي با زمان 01:55.96 اول شد، اندونزي با زمان 01:59.93 و چين با زمان 02:00.74 در رده هاي دوم و سوم قرار گرفتند و به فينال صعود کردند.
شاهو ناصري نماينده کشورمان در گروه 2 رشته کانوي يکنفره رده سني بزرگسالان با قايقرانان کشورهاي ويتنام ، هند، چين تايپه و قزاقستان هم گروه شد. در اين رقابت قايقرانان قزاق با زمان 01:54.76 اول شدند، شاهو ناصري از کشورمان با زمان 01:57.16 در مکان دوم جدول ايستاد و نماينده چين تايپه با زمان 02:01.41 در مکان سوم قرار گرفت. قايقهاي اول تا سوم اين گروه مستقيما به فينال راه يافتند و مابقي قايقهاي راهي نيمه نهايي شدند.
در گروه يک رشته کاياک يکنفره بزرگسالان و در بخش بانوان ازبکستان با زمان 01:58.01 ، اندونزي با زمان 02:03.02 و کره جنوبي با زمان 02:06.18 اول تا سوم شدند و مستقيما به فينال رسيدند. در اين گروه تيمهاي چين تايپه و هنگ کنگ نيز در رده هاي بعدي ايستادند.
در گروه 2 درسا کفيلي نماينده کشورمان در اين رشته بود که پس از رقابت با قايقرانان کشورهاي مالزي، سنگاپور، ژاپن و قزاقستان با زمان 02:00.40 دوم شد و به همراه قايقران قزاق که بازمان 01:52.40 اول و قايقران ژاپن که با زمان 02:01.79 سوم شدند به فينال رسيدند.
در رشته کاياک يکنفره مردان – جوانان کشورهاي عراق، هند، اندونزي، قرقيزستان، تاجيکستان، ازبکستان و ماکائو در گروه يک به رقابت با يکديگر پرداختند که در نهايت ازبکستان با زمان 01:47.81 اول، هند با زمان 01:48.53 دوم و اندونزي با زمان 01:49.74 سوم و راهي فينال شدند.
در گروه 2 اروند درويش از کشورمان با زمان 01:48.07 در رقابت تنگاتنگ با نماينده قزاقستان موفق شد اول شود. نماينده قزاق با زمان 01:49.09 دوم شد و قايقران چين تايپه با زمان 01:54.18 در رده سوم ايستاد. اين 3 قايقران مستقيما راهي فينال شدند و تيمهاي تايلند، سنگاپور و هنگ کنگ براي شانس حضور خود در فينال در مرحله نيمه نهايي با رقيبان مسابقه مي دهند.
رحمت قادري و آرمين بخشي زاد که در رشته کاياک دونفره مردان- رده سني بزرگسالان شرکت کردند با زمان 01:36.43 دوم شدند. در اين گروه ازبکستان با زمان 01:34.42 اول و قرقيزستان با زمان 01:36.63 سوم شدند و به همراه قايقرانان کشورمان به فينال راه يافتند. قايقرانان اندونزي، تايلند و هنگ کنگ نيز به نيمه نهايي رسيدند.
در گروه 2 ، رقابت تيمهاي ويتنام، سنگاپور، کره جنوبي، چين تايپه، عراق و قزاقستان با قرار گرفتن قايقرانان قزاق با زمان 01:32.76 ، کره جنوبي با زمان 01:37.23 و ويتنام با زمان 01:38.66 در رده هاي اول تا سوم و راهيابي آنها به فينال به پايان رسيد.
در گروه يک کاياک دونفره بانوان و در رده سني بزرگسالان تيمهاي ماکائو، هند، کره جنوبي، ژاپن و اندونزي حريفان سيما عروجي و آرزو معتمدي بودند که در نهايت کره جنوبي با زمان 01:50.06 اول شد، ژاپن با زمان 01:52.10 وعروجي و معتمدي با زمان 01:53.46 دوم و سوم شده و به فينال راه يافتند.
در گروه 2 قزاقستان با زمان 01:50.17 اول، چين تايپه با زمان 01:56.98 دوم و ازبکستان با زمان 01:58.39 سوم شدند. در اين گروه سنگاپور و هنگ کنگ در رده هاي بعدي جاي گرفتند.
در بخش آقايان و در گروه يک رشته کاياک دونفره جوانان ازبکستان با زمان 01:37.45 ، قزاقستان با زمان 01:37.89 و چين تايپه با زمان 01:42.55 اول تا سوم شدند و مستقيما به فينال رسيدند. در اين گروه تيمهاي هند و تاجيکستان نيز در رده هاي بعدي ايستادند.
در آخرين مسابقه امروز، در گروه 2 علير ميرزايي و عليرضا علي محمدي نمايندگان کشورمان در اين رشته بودند که پس از رقابت با قايقرانان کشورهاي ماکائو، اندونزي، چين ، قرقيزستان ، هنگ کنگ و عراق با زمان 01:36.38 اول شدند و به همراه قايقرنان چين که بازمان 01:39.43 دوم و قايقرنان قرقيزستان که با زمان 01:43.23 سوم شدند ، به فينال رسيدند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.