ششمين دوره از مسابقات قهرماني کشور کانوپولوي بانوان در کرمانشاه ٣٠مهر لغايت ٣آبان ماه سال جاري برگزار گرديد.

ششمين دوره از مسابقات قهرماني کشور کانوپولوي بانوان در کرمانشاه ٣٠مهر لغايت ٣آبان ماه سال جاري برگزار گرديد.
اين مسابقات در استخر شهيد اشرفي اصفهاني باشرکت ١٠ تيم برگزار گرديد.
کادر فني مسابقات:
-مهين فرهادي زاد رئيس مسابقات
-فرشته قيطاني مسئول برگزاري مسابقات و رئيس هيات کرمانشاه
-بهاره قدمي دبير اجرايي مسابقات
-ترانه طباطبايي سرپرست فني مسابقات
-مهران قزلباش مسئول کميته فني و سرمربي تيم ملي بانوان
نتايج مسابقات بشرح ذيل اعلام مي گردد:
١-اصفهان ٢-گيلان ٣-کرج ٤-تهران ٥-کرمانشاه
٦-اراک (مرکزي) ٧-فارس ٨-زنجان ٩-قزوين ١٠-لرستان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.