برنامه ريزيها بسيار خوب است

آقاي لي ناظر مسابقات است که از طرف فدراسيون جهاني له ايران آمده است . به همين خاط مصاحبه کوتاهي با وي داشته ايم که در زير مي خوانيد:
ديدگاه خود را قبل از آمدن به کشور ايران و بعد از ديدن ايران بفرمائيد.
ايران کشوري قديمي است و يکي از چهار کشور تاريخي دنياست. قبل از اينکه به ايران بيايم خبرهاي خيلي بدي از ايران مي شنيدم اما اکنون هيچ کدام از آن خبرها را نمي بينم و لمس نمي کنم .ايران مردمي بسيار مهربان دارد.
برنامه ريزي و برگزاري مسابقات را چگونه مي بينيد؟
من به عنوان داور بين المللي تجربيات زيادي از مسابقات قهرماني آسيا دارم با وجود اينکه اين درياچه کمي کوچک است ولي بسيار خوب برنامه ريزي شده و مسابقات بسيار خوب برگزار مي شود.
تجهيزات و امکانات قايقراني ايران چگونه است ؟
امکانات و تجهيرات بسيار خوب است.
درصد پيشرفت ايران را در ورزش در چهار سال گذشته چگونه ميدانيد ؟
به نظر من پيشرفت قايقراني ايران در چند سال اخير بسيار سريع بوده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.