چهارمين و آخرين مرحله اردوي تيم ملي کانوپولوي بانوان از ٢٧ ارديبهشت لغايت ١٢ خرداد در درياچه آزادي برگزار خواهد شد

چهارمين و آخرين مرحله اردوي تيم ملي کانوپولوي بانوان از ٢٧ ارديبهشت لغايت ١٢ خرداد در درياچه آزادي برگزار خواهد شد
گيلان:ميترا خباز عاشور-سپيده آقاجاني-
فارس:عاليه جان نثار
تهران :دلارام مرز آبادي-فرشته حسيني-الهام صفار ي
خراسان رضوي:الهام تحقيقي
کرمانشاه:سونيا گماري
اصفهان:بهنوش رحماني -شيوا مولوي نيا-ريحانه عمرو-فاطمه کشاني
طباطبايي/کميته کانوپولو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.