دور جديد استعداديابي رشته روئينگ اجرا مي شود

دور جديد استعداديابي رشته روئينگ در بين نوجوانان مستعد سراسر کشور اجرا مي شود.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني، يکي از مهمترين فعاليت هاي فدراسيون ها جذب نوجوانان و جوانان کشور به رشته هاي ورزشي است. در فدراسيون قايقراني اين روند توسط هيات هاي قايقراني سراسر کشور با توجه به شاخص هاي معرفي شده فدراسيون منجر به جذب افراد مستعد خواهد شد. اين بار فدراسيون قايقراني از هيات هاي قايقراني سراسر کشور خواسته است تا با فراهم نمودن تمهيدات لازم، شرايط را براي حضور مربيان استعدادياب رشته روئينگ فراهم نمايند.
شاخص هاي مد نظر فدراسيون قايقراني در اولين مرحله استعداديابي رشته روئينگ در 3 رده سني 14-15 سال، 16-17 سال و 18-19 سال شامل قد ايستاده، طول دودست و قد نشسته در بخش پسران است.
افراد علاقه مند مي توانند با مراجعه يا تماس به هيات هاي قايقراني استان هاي سراسر کشور اطلاعات بيشتري در زمينه دور جديد استعداديابي فدراسيون قايقراني کسب نمايند.

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.