سهيل فضل وزيري به عنوان سرپرست هيات قايقراني کردستان منصوب شد

غلامرضا اميني رئيس فدراسيون قايقراني سهيل فضل وزيري را به عنوان سرپرست هيات قايقراني استان کردستان منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني، سهيل فضل وزيري به پيشنهاد اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان و با حکم رئيس فدراسيون قايقراني به عنوان سرپرست هيات قايقراني استان کردستان منصوب شد. در حکم وي آمده است:

جناب آقاي سهيل فضل وزيري

بنا به پيشنهاد اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان و نظر به شايستگي هاي جنابعالي بموجب اين حکم به عنوان «سرپرست هيات قايقراني استان کردستان» منصوب مي گرديد.

انتظار دارد با بکارگيري نيروهاي مومن و متخصص در جهت اهداف و رشد و شکوفايي قايقراني استان اقدام و با توجه به مفاد اساسنامه فدراسيون هاي ورزشي آماتور جمهوري اسلامي ايران حداکثر ظرف مدت سه ماه با هماهنگي اداره کل آن استان نسبت به تشکيل مجمع عمومي و انجام انتخابات اقدام نمائيد.

غلامرضا اميني

رئيس فدراسيون قايقراني

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.