نفرات منتخب به آکادمي ملي قايقراني معرفي شدند

پس از استعداديابي رشته روئينگ در استان هرمزگان 7 نفر جهت تست گيري به آکادمي ملي قايقراني معرفي شدند.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني، جاويد سرابي مربي استعدادياب رشته روئينگ جهت استعداديابي در بخش آقايان به استان هرمزگان سفر کرده بود که در اين استعداديابي 8 نفر حضور داشتند. پس از انجام تست گيري و با توجه به فاکتورهاي مورد نظر سرابي 7 نفر انتخاب شدند تا جهت تست گيري در آکادمي ملي قايقراني به تهران سفر کنند.
در اين تست گيري که 10 و 11 بهمن ماه در درياچه مجموعه ورزشي آزادي برگزار خواهد شد، بهزاد عاشوري زاده، اديان صديق، عبدالصمد سورودي، محمدصادق دهقان، آسان مرتضي، آزاد صديق و کيان کشاورز حضور خواهند داشت.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.