فدراسيون قايقراني ايران يکي از بهترين فدراسيونهاي آسيا است

رئيس امور بين الملل فدراسيون کره جنوبي گفت : ايران در اين سالها بسيار پيشرفت کرده و من فکر مي کنم تنها با برنامه ريزي صحيح اين مهم اتفاق افتاده است. با اين ميزباني و مقامهايي که قايقرانان ايراني به دست آوردند مي توان گفت که فدراسيون قايقراني ايران يکي از بهترين فدراسيونهاي آسيا است.
مونيکا کانگ در خصوص برگزاري مسابقات ادامه داد: برگزاري مسابقات در سطح جهاني و برنامه ريزيها نيز بسيار عالي بود و من فکر مي کنم اگر به همين منوال پيش رويد در آينده موفقيت هاي بزرگي کسب خواهيد کرد.
کانگ تصريح کرد: امکانات و تجهيزات، ساختمان، قايقها و پيست در سطح بسيار عالي طراحي و آمده شده بودند.
وي بيان کرد: قبل از اينکه به ايران بيايم فکر مي کردم ايران در قايقراني ضعيف و با مشکلات فراواني روبرو است اما پس از سفر به ايران ديدگاهم عوض شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.