هفته دوم ليگ آبهاي آرام آقايان برگزار شد

هفته دوم مسابقات ليگ آبهاي آرام آقايان بعدازظهر ديروز 25 اسفندماه در درياچه آزادي تهران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني، رقابت هاي ليگ آبهاي آرام کشورمان با حضور باشگاه هاي پاس قوامين مرزباني ناجا، مقاومت، ملوان، هيات نوشهر، هيات همدان، هيات کرمانشاه و هيات خوزستان در 7 ماده برگزار مي شود. درياچه آزادي روز گذشته 25 اسفندماه ميزبان هفته دوم اين رقابت ها بود. در مسابقات اين هفته ورزشکاران در مواد کاياک يکنفره 1000 متر، کانوي يکنفره 1000 متر، کاياک دونفره 1000 متر، کانوي دونفره 1000 متر، کاياک يکنفره 200 متر، کانوي يکنفره 200 متر و کاياک دونفره 200 متر برگزار شد.
در کاياک يکفنره 1000 متر فرزين اسدي از پاس قوامين مرزباني ناجا، افشين شعباني از مقاومت و محمدطاهر افشار از هيات کرمانشاه در رده هاي اول تا سوم قرار گرفتند.
در کانوي يکنفره 1000 متر شاهو ناصري از پاس قوامين مرزباني ناجا، علي باجلان از مقاومت و سامان بقايي از هيات نوشهر جايگاه اول تا سوم را بدست آوردند.
در کاياک دونفره 1000 متر فرزين اسدي و سعيد فضل اولي از پاس قوامين مرزباني ناجا اول، افشين شعباني و امين بوداغي از مقاومت دوم و جواد مومني و صادق زماني از ملوان سوم شدند.
در کانوي دونفره 1000 متر محسن سعادتخواه و علي اجاقي از پاس قوامين مرزباني ناجا مقام اول، علي باجلان و عادل مجللي از مقاومت مقام دوم و صادق درويش و سروش رضويان مقام سوم را از آن خود کردند.
در کاياک يکنفره 200 متر سعيد فضل اولي از پاس قوامين مرزباني ناجا، امين بوداغي از مقاومت و حامد محمدي از ملوان اول تا سوم شدند.
در کانوي يکنفره 200 متر عادل مجللي از مقاومت اول، کيا اسکنداني از پاس قوامين مرزباني ناجا دوم و سروش رضويان از ملوان سوم شدند.
در کاياک دونفره 200 متر سعيد فضل اولي و علي شاهرخي از پاس قوامين مرزباني ناجا در رده نخست، افشين شعباني و امين بوداغي از مقاومت در رده دوم و محمدرضا فرخيان و ابراهيم ديلمي از خوزستان در رده سوم قرار گرفتند.
بدين ترتيب در پايان هفته دوم رقابت ها باشگاه پاس قوامين مرزباني ناجا با 54 امتياز در رده نخست قرار گرفت، مقاومت با 46 امتياز دوم شد و ملوان با 34 امتياز جايگاه سوم را بدست آورد.

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.