نتايج مسابقات جوانان آسياي تيم ملي روئينگ

تيم ملي روئينگ کشورمان بعد از ظهر ٢١/٨/٨٧ پس از اتمام کار در مسابقات جوانان آسيا که در کشور هنک کنگ برگزار شده بود به ايران بازگشت.
در اين مسابقات ١٤ کشور آسيايي از قرار چين چين تائپه هنک کنگ هند اندونزي ايران ژاپن قزاقستان کره ماکائو قيليپين سنگاپور تايلند و ويئتنام شرکت داشتند که مسابقات در ٨ رشته برگزار شده بود که ايران در ٧ رشته از آن( JM1X JM2X JW1X JW2X JW2- -JW4X JM4 ) شرکت کرد و در رشته JM٤X شرکت نکرد.
نتايج بدست آمده از مسابقات براي ايران از قرار زير است:
١- JM2X در اين رشته که عابدين باقلي و سعيد عادلي در لاين ٢ شرکت کرده بودند اين ورزشکاران به FB راه يافتند و پس از TPE WIE در مقام سوم قرار گرفتند.که رکوردشان ٧:٢٣ بود.
٢- JW2X در اين رشته که نسيم بن يعقوب و شادي فرج پور در لاين ١ شرکت کرده بودند اين ورزشکاران به F راه يافتند و پس از CHN TPE HKG JPN KAZ در مقام ششم قرار گرفتند.که رکوردشان ٧:٤٤ بود.
٣- JM1X در اين رشته که مجيد بهبودي در لاين ١ شرکت کرده بود اين ورزشکار به HA راه يافت و پس از HKG KAZ KOR TPE در مقام پنجم قرار گرفت.که رکورد ايران ٧:٤٦ بود.
٤- JW1X در اين رشته که نسيم بن يعقوب در لاين ٤ شرکت کرده بود اين ورزشکار به HB راه يافت و پس از JPN TPE در مقام سوم قرار گرفت.که رکورد ايران ٨:٢٢ بود.
٤- -JW2 در اين رشته که نسيم بن يعقوب و شادي فرج پور در لاين ٦ شرکت کرده بودند اين ورزشکاران به HB راه يافتند و پس از IND TPE VIE HKG در مقام پنجم قرار گرفتند.که رکوردشان ٨:١٨ بود.
٥- -JM4 در اين رشته که عابدين باقلي شاهين زارعي آرمان مختبا و سعيد عادلي در لاين ٢ شرکت کرده بودند اين ورزشکاران به HB راه يافتند و پس از TPE HKG در مقام سوم قرار گرفتند.که رکوردشان ٦:٥٨ بود.
٦- JM2X در اين رشته که عابدين باقلي و سعيد عادلي در لاين ١ شرکت کرده بودند اين ورزشکاران به HB راه يافتند و پس از HKG JPN KOR TPE در مقام پنجم قرار گرفتند.که رکوردشان ٧:٠٦ بود.
٧- JW4X در اين رشته که مونا فيضي حميرا برزگر نازنين ملائي مريم احساني در لاين ٣ شرکت کرده بودند اين ورزشکاران به HB راه يافتند و پس از HKG TPE در مقام سوم قرار گرفتند.که رکوردشان ٧:٥٧ بود.
در اين مسابقات ايران گرچه به مدالي دست نيافت اما نمونه يک تيم علاقه مند و فعال بود و نسبت به کشورهايي که سابقه يکسان با ايران داشتند درخشيد. به سرپرستان مربيان مترجم فيزيوتوراپ و همه دست اندرکاران تيم خدا قوت گفته موفقيت روزافزون تيم ملي ايران را در همه صحنه هاي جهاني و آسيايي آرزومنديم.
CHN: چين
TPE: چين تائپه
HKG: هنک کنگ
IND: هند
INA: اندونزي
IRI: ايران
JPN: ژاپن
KAZ: قزاقستان
KOR: کره
MAC: ماکائو
PHI: فليپين
SIN: سنگاپور
THA: تايلند
VIE: ويئتنام

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.