غلامرضا اميني روز خبرنگار را تبريک گفت

رئيس فدراسيون قايقراني طي پيامي روزخبرنگار را به اهالي رسانه و خبرنگاران تبريک گفت.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني، غلامرضا اميني رئيس فدراسيون قايقراني در پيامي روز خبرنگار را به اصحاب رسانه و خبرنگاران تبريک گفت. متن پيام رئيس فدراسيون قايقراني خطاب به اهالي رسانه بدين شرح است:

سوگند به قلم و آنچه مي نويسند
اطلاع رساني در جهان امروز نقش بسيار ارزشمندي در ارتقاي فکري جامعه که همان دانايي است ايفا مي کند. دانايي از بزرگترين نعماتي است که خداوند بزرگ در اختيار انسان قرار داده و اين موهبت الهي فراگير نخواهد شد جز با قلم و زبان صادقانه عزيزاني دلسوز که همان اصحاب رسانه و قلم هستند.
خبرنگاران اين نگاهبانان قلم سختي و سنگيني کار را به جان خويش مي خرند تا توسعه اين مرز بوم را با تيز هوشي و دورانديشي خود تحقق بخشند.
از اين رو به حرمت قلم و به احترام حقيقت وظيفه خود مي دانم تا ضمن گراميداشت روز خبرنگار ارادت و تکريم خود را نسبت به همه پيشگامان دانايي اعلام دارم.
اميد است با شناسايي آسيب ها و آفرينش موضوع هاي بديع مسير تحول، بالندگي و توسعه ميهن عزيزمان تسريع گردد.

غلامرضا اميني
رئيس فدراسيون قايقراني

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.