4 تيم ليگ دسته يک بانوان در 30مهر در بابلسر براي صعود به ليگ برتر به رقابت خواهند پرداخت

4 تيم ليگ دسته يک بانوان در 30مهر در بابلسر براي صعود به ليگ برتر به رقابت خواهند پرداخت
تيمهاي چهارمحال بختياري-هيات بابلسر-هيات لرستان-تيم پاچيله 6 بازي انجام و برنده اين تيمها وارد ليگ برتر خواهد گرديد.
کميته کانوپولو/طباطبايي

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.