خريد 20 فروند قايقهاي المپيکي ، دستگاه اتوماتيک استارت و فتوفينيش

٢٠ فروند قايق بادباني، تجهيزات دستگاه اتوماتيک استارت و فتوفينيش يکماه ديگر وارد ايران مي شود.
فرزام خواه رئيس کميته روابط عمومي فدراسيون قايقراني و اسکي روي آب گفت : تجهيزات دستگاه اتوماتيک استارت در 3خط و هرخط 9 لاين از بهترين سازنده اين تجهيزات در مجارستان خريداري شده و ظرف يکماه آينده وارد ايران مي شود.
اين سيستم ترکيبي از سيستم هاي پنوماتيک و هيدروليک است و داراي نگهدارنده هايي هستند که توسط سيستم جريان برق که سرعتي معادل سرعت نور داردکار مي کند و قابليت استارت يکسان را به ورزشکاران مي دهد . همچنين فتوفينيش جديدترين و پيچيده ترين سيستم پايان خط با دقت اندازه گيري دو ده هزارم ثانيه است که از تايم ترونيکس بلژيک خريداري شده است. ضمن اينکه قيمت اين 2 دستگاه بالغ بر 222 هزار يورو شده است .
فرزام خواه ادامه داد: تعداد 20 فروند قايق بادباني ليزر با 171 متعلقات به ارزش 84 هزار يورو نيز به زودي وارد ايران مي شود. اين قايق در مسابقات المپيک حضور داردو پس از طي شدن مراحل قانوني در اختيار پايگاههاي قهرماني و استعداديابي در برخي از هيات هاي قايقراني قرار مي گيرد و شروع فعاليت اين رشته آغاز خواهد شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.