مسابقات قهرماني کشور کانوپولو بانوان بسيج 23لغايت 25 مهرماه در کيش با کسب مقام اولي کرمانشاه ،مقام دوم قزوين و مقام سوم مرکزي به پايان رسيد

مسابقات قهرماني کشور کانوپولو بانوان بسيج 23لغايت 25 مهرماه در کيش با کسب مقام اولي کرمانشاه ،مقام دوم قزوين و مقام سوم مرکزي به پايان رسيد
با انجام 18 بازي
مقام اول : کرمانشاه
مقام دوم : قزوين
مقام سوم :مرکزي
مقام چهارم : لرستان
مقام پنجم:فارس
مقام ششم:بوشهر
کميته کانوپولو/طباطبايي

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.