آماکو در بزرگسالان و مقاومت بسيج گلستان در جوانان قهرمان شدند

دور برگشت دومين دوره مسابقات باشگاهها و دسته جات آزاد آبهاي آرام مردان امروز 28 مهرماه با قهرماني آماکوس نوشهر در بزرگسالان و مقاومت بسيج گلستان در جوانان در درياچه آزادي تهران به پايان رسيد.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني و اسکي روي آب ، اسن مسابقات امروز در درياچه ورزشي آزادي برگزار شد که در نهايت در کاياک يکنفره مسافت 1000 متر بزرگسالان اروند درويش از آماکو با زمان 04:09.47 ، محمدرضا نيک منش با زمان 04:13.99 از بسيج هرمزگان و رامين ياوري با زمان 04:18.30 از هيات قايقراني کرمانشاه اول تا سوم شدند.در کاياک دونفره 1000 متر بزرگسالان مسعو قاسمپور – اروند درويش با زمان 3:58.28 از آماکو اول، مجتبي محبي – ياشار آقايي از پاس گيلان با زمان 04:00.22 دوم و هوشنگ تاکه – سجاد تقي پور از هيات قايقراني گلستان با زمان 04:30.11 سوم شدند.
در کانو يکنفره 1000 متر بزرگسالان محمد نوري از آماکو نوشهر با زمان 04:35.55 ، مرتضي رستمي از هيئت قايقراني گلستان با زمان 04:37.72 و مصطفي رافخاني از پاس گيلان با زمان 05:05.53 به مقام هاي اول تا سوم دست يافتند.در کانودونفره 1000 متر بزرگسالان وحيد چراغي – محمد نوري از نفت فلات قاره با زمان 04:27.40 اول شدند، مرتضي رستمي- علي نژاد اسفندياري از هيات قايقراني گلستان با زمان 04:40.37 و احمد بحري – نعيم پلنگ پشتيان از پاس گيلان با زمان 04:50.63 به مقام هاي دوم و سوم رسيدند.
در کاياک يکنفره 1000متر جوانان فريدون اسدي از بسيج هرمزگان با زمان 04:08.18 ، پدرام دادک از مقاومت بسيج گلستان با زمان 04:13.34 و هادي جعفرياز هيات کرمانشاه با زمان 05:38.10 اول تا سوم شدند.
در کانو يکنفره 1000متر جوانان اميرحسين خدايار از مقاومت بسيج گلستان با زمان 05:00.60 اول ، اميرحسين اسدي از هيات قايقراني کرمانشاه با زمان 05:22.94 دوم و سعيد قاسمي از بسيج هرمزگان با زمان 05:51.19 سوم شدند.در کانودونفره 1000 متر جوانان عادل مجللي – امير حسين خدايار از مقاومت بسيج گلستان با زمان 04:37.66 به مقام اول ، امير حسين اسدي – سهيل شهبازي از هيات کرمانشاه با زمان 04:48.76 به مقام دوم و محمد علي وطن دوست –سعيد قاسمي از بسيج هرمزگان با زمان 06:21.51 به مقام سوم رسيدند.
در کاياک يکنفره 500 متر بزرگسالان اروند درويش از آماکو نوشهر با زمان 01:52.75 اول ، محمدرضا نيک منش از بسيج هرمزگان با زمان 01:53.63 دوم و رامين ياوري از هيات کرمانشاه با زمان 02:01.22 سوم شدند. در کاياک دونفره 500 متر بزرگسالان مسعود قاسمپور – اروند درويش از آماکو نوشهر با زمان 01:50.60 به مقام اول ، ياشار آقايي – مجتبي محبي از پاس گيلان با زمان 01:52.30 به مقام دوم و هوشنگ تاکه – سجاد تقي پور از هيات قايقراني گلستان با زمان 01:59.05 به مقام سوم رسيدند.
در کانو يکنفره 500 متر بزرگسالان محمد نوري از آماکو نوشهر با زمان 02:11.87 ، علي نژاداسفندياري از هيات قايقراني گلستان با زمان 02:13.82 و مصطفي رافخاني از پاس گيلان با زمان 02:20.20 به مقامهاي اول تا سوم رسيدند.در کانو دونفره 500 متر بزرگسالان
محمد نوري- وحيد چراغي از آماکو نوشهر با زمان 01:59.69 مقام اول ، علي نژاداسفندياري – مرتضي رستمي از هيات گلستان با زمان 02:03.37 مقام دوم و احمد بحري – نعيم پلنگ پشتيان از پاس گيلان با زمان 02:10.75 مقام سوم را از آن خود کردند.
در کاياک يکنفره 500 متر جوانان احمد بنده نواز از بسيج هرمزگان با زمان 02:00.19 اول شد ، پدرام دادک از بسيج گلستان با زمان 02:41.06 و آرمين ياوري از هيات کرمانشاه با زمان 02:54.19 در رده هاي دوم و سوم جاي گرفتند.
در کانويکنفره 500 متر جوانان عادل مجللي از مقاومت بسيج گلستان با زمان 02:12.22 اول شدند، سهيل شهبازي از هيات کرمانشاه با زمان 02:24.19 و محمد علي وطن دوست از بسيج هرمزگان با زمان 03:15.66 به مقام هاي دوم و سوم رسيدند.در کانو دونفره 500 متر جوانان عادل مجللي – امير حسين خدايار از مقاومت بسيج گلستان با زمان 02:25.05 به مقام اول ، اشکان چراغي – سهيل شهبازي از هيات کرمانشاه با زمان 02:36.75 به مقام دوم و محمد علي وطن دوست –سعيد قاسمياز بسيج هرمزگان با زمان 02:40.44 به مقام سوم رسيدند.
در نهايت در رده جوانان مقاومت بسيج گلستان با 50 امتياز، بسيج ورزشکاران هرمزگان با 31 امتياز و هيات کرمانشاه با 19 امتياز اول تا سوم شدند .در رده بزرگسالان نيز آماکو با 68 امتياز ، هيات قايقراني گلستان با 61 امتياز و پاس گيلان با 42 امتياز در مکانهاي اول تا سوم جاي گرفتند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.