مهندس دنيامالي: به عامل بهره وري در پايگاههاي قهرماني توجه ويژه داشته باشيد

بانگاهي کوتاه و گذرا به موفقيت هاي شکل گرفته در رشته هاي مختلف قايقراني در سالهاي اخير مي توان دريافت که قايقراني از امواج ساکني که در سالهاي قبل اين رشته را محصور کرده بود گذر کرده و قابليت هاي خود را نشان مي دهد. قايقراني ايران که در آرزوي رسيدن به کشورهايي همچون چين و ژاپن و کره بود حال با پيشي گرفتن جايگاه خود را در آسيا ارتقاء داده و ديگر زنگ خطري براي قدرتهاي آسيايي به حساب مي آيد.
استعداديابي، گذراندن دوره هاي آموزشي و يادگيري و شرکت در تمرينات بدون وفقه با مربيان کارآمد شرکت در تورنمنتها و مسابقات برون مرزي و از همه مهمتر داشتن هدف مراحل ويژه اي است که در قايقراني مشاهده شد و آنرا به يکي از فدراسيون هاي موفق در چند سال اخير مطرح کرده است.
قايقراني در 4سال اخير براي رسيدن به وضعيت مطلوب طي يک برنامه 10 ساله که مهمترين هدف آن توسعه با رشد 50% متوسط در هر سال است تدوين کرده و در چندماه گذشته با راه اندازي پايگاههاي قهرماني به دنبال پشتوانه سازي براي سالهاي آتي است.
مهندس احمددنيامالي رئيس اين فدراسيون که بيشتر اهل کار است تا شعار . به خوبي مي داند اين رشته ورزشي جذاب براي رشد بيش از آنکه به نتايج مقطعي نياز داشته باشد نيازمند پرورش نهال هايي است که در آينده مي توانند به ستونهايي محکم و استوار تبديل شوند. راه اندازي پايگاههاي قهرماني استعداديابي به منظور پشتوانه سازي با اعتبارات ويژه اي که براي استانهاي داراي پايگاه در نظر گرفته شد نشان از هدف والايي است که فدراسيون قايقراني دنبال مي کند. مهندس دنيامالي که در بحث راه اندازي پايگاه اصرار خاصي دارد خطاب به روساي کميته هاي اجرايي گفت : اگر قرار است قايقراني در صحنه هاي بين المللي حرفي براي گفتن داشته باشد مي بايست بيش از هر چيز به عامل بهره وري در پايگاههاي قهرماني توجه ويژه داشته باشيد. بايد با بررسي جامع و همه جانبه نارسايي ها و ضعف هاي خود را شناخته و توانايي ورزشکاران را دريابيدو بر روي آن سرمايه گذاري کنيد. چرا که موفق ترين راه افزايش بهره وري استفاده بهتر از ورزشکاران و آزادسازي انرژي نهفته در آنان در جهت نيل به اهداف و مقاصد فدراسيون است.
وي ادامه داد: هدف کسب موفقيت و به اهتزاز درآمدن پرچم عزيز کشورمان است بي گمان در آستانه بازيهاي قهرماني آسيا در سال 2009 و مسابقات 2010 گوآنگجو بايد در پي آن باشيم تا در کنار حفظ ارزشهاي سنتي و آيين مان در پي کسب مدالهاي رنگارنگ باشيم.
مهندس دنيامالي در خصوص پايگاههاي قهرماني گفت : پايگاه قهرماني را در استانهاي تهران، گيلان، بوشهر،مازندران، زنجان وکردستان را راه اندازي کرده و هم اکنون تجهيزات لازم از جمله قايق،پارو، اسکله،کانتينر و تجهيرات بدنسازي و پزشکي به استانها فرستاده ايم. تاکنون 382 ورزشکار در رشته هاي کاياک و روئينگ را جذب کرديم و اميدواريم با اجراي طرح استعداديابي در ميان دانش آموزان مدارس و راهنمايي جوابگوي نيازهاي قايقراني باشيم.
مهندس دنيامالي بيان کرد: در کل 17 پايگاه قهرماني در رشته هاي کاياک و روئينگ در سراسر ايران تاسيس خواهيم کرد و تجهيزات و امکانات لازم را به هر يک از آنها مي دهيم تا در طول زمان به نتايج مورد دلخواه برسيم.
وي تصريح کرد: با جرات مي توانم بگويم که هم در بخش مربيان و هم در بخش ورزشکاران از پتانسيل خوبي بخورداريم و تنها بايد به آنها فرصت دهيم تا توانايي هاي خود را نشان دهند.
رئيس فدراسيون قايقراني و اسکي روي آب گفت : ما به مربيان داخلي اعتقاد داريم به همين خاطر براي هر کدام از پايگاههاي قهرماني مربي و دستيار با حقوق مکفي انتخاب کرده ايم تا استعدادها را کشف و آنها را معرفي کنند.
وي اظهار کرد: هزينه ايجاد پايگاهها در يکسال بيش از 000/000/700/9ريال مي باشد که اين هزينه شامل 000/000/500/7 ريال هزينه تجهيزات ، 000/000/200/2 ريال حقوق و دستمزد مربيان،دستياران و ورزشکاران مي باشد.
مهندس دنيامالي گفت: از هم اکنون براي مسابقات قهرماني آسيا 2009 تهران و 2010 گوآنگجو برنامه ريزي کرده ايم و به عقيده من با کشف استعدادها و سرمايه گذاري روي آنها، آينده تيم هاي ملي کشورمان را براي بازيهاي 2010 چين و المپيک 2012 آماده نموده و پشتوانه سازي خواهيم کرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.