تست انتخابي تيم ملي اسلالوم آقايان و بانوان برگزار خواهد شد

تست انتخابي تيم ملي اسلالوم در بخش بانوان و آقايان 10 و 11 ارديبهشت ماه در پيست اسلالوم درياچه آزادي برگزار مي شود.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني، آخرين مرحله انتخابي تيم ملي اسلالوم کشورمان به منظور حضور در بازيهاي آسيايي اينچئون 10 و 11 ارديبهشت ماه در پيست اسلالوم درياچه آزادي برگزار خواهد شد.
اين رقابت ها با قايق هاي مخصوص رشته اسلالوم و در مواد کاياک و کانوي يکنفره انجام مي شود.
رقابت هاي تست انتخابي تيم ملي اسلالوم 10 ارديبهشت ماه در بخش بانوان و 11 ارديبهشت ماه در بخش آقايان برگزار خواهد شد و هر استان مي تواند يک ورزشکار در رشته کاياک و يک ورزشکار در رشته کانو در مسابقات شرکت دهد.
هيات هاي استاني تا پايان وقت اداري پنجشنبه 5 ارديبهشت ماه مهلت دارند تا نفرات خود را به فدراسيون معرفي کنند.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.