هفته اول نيم فصل دوم ليگ برتر بانوان براي مقام پنجم تا نهم در کرمانشاه١٥ آذر

هفته اول نيم فصل دوم ليگ برتر بانوان براي مقام پنجم تا نهم در کرمانشاه١٥ آذر برگزار خواهد شد.
بازي ٣ تيم شهيد نادري کرج .هيات قايقراني کرمانشاه.کيش پارس مارين رامسر به مصاف هم در استخر کوثر کرمانشاه مورخ ١٥/٩/٨٧ براي کسب مقام پنجم تا نهم
داوران:زهرا نيلي-مريم طوبي
محرابي/مسئول برگزاري ليگ

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.