مسابقات کاپ يک آبهاي آرام برگزار مي شود

مسابقات کاپ يک آبهاي آرام در رده هاي سني نونهالان و نوجوانان با حضور پايگاههاي قهرماني و هيات هاي استاني 7 و 8 آبان ماه در درياچه آزادي تهران برگزار مي شود.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني و اسکي روي آب، اين مسابقات در مسافت هاي 2000 و 5000 متر و در رشته هاي کاياک ، کانو و کيندربوت يکنفره برگزار مي گردد. براي اولين بار و پس از تعيين شاخصهاي قايقرانان شرکت کننده از سوي کميته آبهاي آرام استانها متناسب با اين شاخص ها نفرات خود را به اين رقابتها خواهند فرستاد.
بر اين اساس استانها مي بايست متولدين 1374 با قد 72/1 سانتي متر براي پسران و 67/1 براي دختران، متولدين 1375 با قد 70/1 براي پسران، 65/1 براي دختران را در رده سني نونهالان و متولدين 1372 با قد 78/1 سانتي متر براي پسران و 73/1 براي دختران، متولدين 1373 با قد 75/1 سانتي متر براي پسران و 70/1 براي دختران را در رده سني نوجوانان به اين مسابقات بفرستند.
32 قايقران پسر و 12 قايقران دختر از استانهاي همدان، اردبيل، کرمانشاه، آذربايجان شرقي، مازندران، خراسان، هرمزگان و شهرستان کرج و 50 قايقران پسر و 12 قايقران دختر از پايگاه قهرماني کاياک مردان گيلان، پايگاه قهرماني کاياک زنان گيلان، پايگاه قهرماني کانوي مردان گيلان، پايگاه قهرماني کاياک مردان تهران، پايگاه قهرماني کانوي مردان تهران، پايگاه قهرماني کانوي مردان کردستان و پايگاه قهرماني کانوي مردان مازندران به درياچه آزادي مي آيند تا به مصاف هم بروند.
طبق برنامه زمانبندي مسابقات ، ساعت 9 تا 13 پنجشنبه مسابقات تکنيک در آب در مسافت 5000 متر و ساعت 15 تا 17 همان روز مسابقات در مسافت 2000 متر و جمعه نيز ساعت 9 تا 13 مسابقات تکنيک در خشکي برگزار خواهد شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.