کلاس مربيگري توجيهي کانوپولوي آقايان ٢٢لغايت ٢٤ آذرماه در خوزستان برگزار خواهد شد

کلاس مربيگري توجيهي کانوپولوي آقايان ٢٢لغايت ٢٤ آذرماه در خوزستان
با هماهنگي استانهاي همجوار برگزار خواهد شد
مدرس کلاس:مهران قزلباش
کميته کانوپولو/طباطبايي

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.