دنيامالي باعث بالا رفتن جايگاه قايقراني ايران در آسيا شده است

رئيس هيات استان خراسان رضوي گفت: حضور دنيامالي در راس فدراسيون قايقراني و مديريت جدي او باعث ارتقاي جايگاه قايقراني ايران در آسيا شده و به عقيده من فدراسيون قايقراني به عنوان بهترين فدراسيون کشور مطرح است.
حسن دهباشي زاده حمايت هاي فدراسيون از هيات هاي استاني را بسيار خوب دانست و افزود: مسئولان فدراسيون با حمايت هايشان از هيات هاي استاني باعث ايجاد انگيزه در تمام کشور شده اند و قدرت يافتن هيات هاي استاني در نهايت موجب پيشرفت قايقراني کشور خواهد شد.
وي که بيش از 20 سال سابقه مديريت ورزشي در سطح استان دارد از سال 87 رئيس هيات قايقراني استان است و در خصوص سطح قايقراني در استان اظهار داشت: خراسان پتانسيل بالايي در قايقراني دارد و همانطور که نشان داده است در مسابقات کشوري و اردوهاي تيم ملي ورزشکاران ما موفقيت هاي بسياري داشته اند.
دهباشي زاده ادامه داد: ما در رشته هاي آبهاي آرام، اسلالوم، کانوپولو و اخيراً روئينگ، علاوه بر مشهد در شهرستان هاي قوچان و خليل آباد کاشمر فعاليت داريم و با توجه به بسترها موجود در ديگر شهرستان ها از جمله فريمان و چناران به زودي فعاليت خود را آغاز خواهد شد.
وي هدف هيات قايقراني استان را شناسايي و جذب استعداد ها دانست و افزود: با همکاري مسئولين تربيت بدني استان و آموزش و پرورش مدارس قايقراني را راه اندازي مي کنيم و با جذب افراد مستعد استان و آموزش آن ها در راه توسعه قايقراني در سطح استان قدم هاي بلندي را خواهيم برداشت.
دهباشي زاده ادامه داد: با شناسايي و فعال کردن شهرستان ها قصد داريم فعاليت قايقراني را از حالت متمرکز درآوريم و در سطح استان گسترش دهيم و ليگ کانوپولو استان را راه اندازي کنيم.
وي از راه اندازي پيست قايقراني در استان خبر داد و افزود: مطالعات انجام شده و اعتبار لازم نيز تخصيص داده شده است و با همکاري مسئولين سازمان آب، تربيت بدني و فدراسيون به زودي پيست قايقراني در استان راه اندازي خواهد شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.