سايت مرکزي قايقراني مازندران در بابلسر در حال راه اندازي است

رئيس هيات قايقراني استان مازندران گفت: با توجه به امکانات آبي موجود در استان مازندران در حال راه اندازي پيست ها و تبديل فضاهاي آبي استان به مکان هاي قابل استفاده براي قايقراني هستيم.
محمود نوروزي که از 14 سال پيش در هيات قايقراني فعاليت مي کند ادامه داد: سايت مرکزي قايقراني مازندران در بابلسر، کمپ بزرگ قايقراني در گلوگاه و کمپ خليج گرگان در بهشهر از برنامه هاي پيش روي ماست که در حال آماده سازي هستند.
وي در خصوص جذب منابع مالي هيات اظهار داشت: با توجه به اينکه مازندران استان بزرگي است و اداره تربيت بدني هيات هاي زيادي را حمايت مي کند، هيات قايقراني بايد جذب منابع مالي داشته باشد تا بتواند هزينه هاي خود را تامين کند و در اين خصوص تلاش مي کنيم تا با استفاده از امکانات و پتانسيل موجود از طريق بخش خصوصي جذب درآمد کنيم.
نوروزي حمايت تربيت بدني استان را قانع کننده ندانست و افزود: حمايت از هيات قايقراني استان با توجه به زمينه هاي موجود و عناوين کسب شده مناسب نيست و ما نسبت به ساير رشته ها از شرايط خوبي برخوردار نيستيم.
وي ادامه داد: قايقراني رشته مدال آوري است و انتظار مي رود مسئولين توجه بيشتري به اين رشته داشته باشند
نوروزي افزود: با حمايت از 11 شهرستان استان که در قايقراني فعال هستند برنامه داريم تعداد قايقرانان تحت پوششمان را از 450 نفر به 1000 نفر ارتقا دهيم.
وي تصريح کرد: در حال حاضر در حدود 45 نفر از استان در اردوي تيم هاي ملي حضور دارند و همچنين مازندران تقريبا 100 داور و مربي فعال دارد که در شهرستان هاي مختلف فعاليت مي کنند.
نوروزي حمايت هاي فدراسيون از هيات هاي استاني را خيلي خوب دانست و اظهار داشت: از زحمات تمام مسئولين فدراسيون تشکر مي کنم و اميدواريم در هيات مازندران بتوانيم زحمات فدراسيون و به خصوص دنيامالي را جبران کنيم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.