امروز 5 شنبه 21 ابان در ساوه باشگاه مقاومت بسيج با 15 امتياز اول-خراسان رضوي با 12 امتياز دوم-هيات قزوين با 9 امتياز مقام سوم را کسب نمودند

امروز 5 شنبه 21 ابان در ساوه باشگاه مقاومت بسيج با 15 امتياز اول-خراسان رضوي با 12 امتياز دوم-هيات قزوين با 9 امتياز مقام سوم را کسب نمودند
1-هيات اراک 3 هيات کرمانشاه -عدم حضور
2-فريدون کنار0 هيات قزوين 8
3-هيات اراک 11 فريدون کنار 0
4-هيات کرمانشاه -عدم حضور هيات قزوين3
5-خراسان رضوي 3 راهبران بندر فريدون کنار0
6-ملوان انزلي 2 باشگاه مقاومت3
7-مقاومت بسيج3 خراسان رضوي2
8-راهبران بندر فريدون کنار 2 ملوان انزلي1
*نتايج هفته اول-سوم مسابقات ليگ برتر بانوان
مقام اول-باشگاه مقاومت بسيج 15 امتياز
مقام دوم-خراسان رضوي12 امتياز
مقام سوم-هيات قزوين9 امتياز -تفاضل گل 1-
مقام چهارم -راهبران بندر فريدون کنار 9 امتياز -تفاضل گل 4-
مقام پنجم -ملوان انزلي 6 امتياز تفاضل گل 17+
مقام ششم-هيات اراک 6 امتياز تفاضل گل 1-
مقام هفتم -هيات کرمانشاه 3 امتياز
مقام هشتم -فريدون کنار 0 امتياز
داوران مسابقات :فاطمه نجاري-مريم طوبي-ناهيد رحيمي
کميته کانوپولو/طباطبايي

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.