تربيت بدني اصفهان صدرنشين مسابقات ليگ دسته يک کانوپولوي آقايان شد

هفته اول ليگ دسته يک کانوپولوي مردان 22 آبان ماه در اراک با برگزاري 21 ديدار به پايان رسيد.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني و اسکي روي آب ، در پايان اين رقابتها که از ساعت 8 صبح لغايت 18 به ميزباني هيات اراک برگزار شد نتايج ذيل به دست آمد:
هيات اراک3 – صفر هيات قايقراني زنجان(عدم حضور)
هيات همدان6 – صفر شهرداري منجيل
هيات لاهيجان صفر – 17تربيت بدني اصفهان
هيات اراک 7- 1خراسان رضوي
هيات زنجان (عدم حضور)صفر- 3 هيات همدان
شهرداري منجيل 3 – 1هيات لاهيجان
هيات اراک 2 – 2تربيت بدني اصفهان
خراسان رضوي 3 – صفر هيات زنجان (عدم حضور )
هيات همدان 9 – صفر هيات لاهيجان
شهرداري منجيل 2- 16تربيت بدني اصفهان
هيات لاهيجان 2- 11 خراسان رضوي
هيات اراک 3- 2هيات همدان
تربيت بدني اصفهان 3- صفر هيات زنجان ( عدم حضور )
خراسان رضوي 6 -3 شهرداري منجيل
هيات اراک 10- صفر هيات لاهيجان
هيات همدان 1- 4 تربيت بدني اصفهان
هيات زنجان(عدم حضور ) صفر- 3 شهرداري منجيل
تربيت بدني اصفهان 9 – 3 خراسان رضوي
هيات اراک 8- 1 شهرداري منجيل
هيات زنجان (عدم حضور ) صفر – 3 هيات لاهيجان
خراسان رضوي صفر- 3 هيات همدان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.