هفته چهارم مسابقات ليگ برتر کانوپولو بانوان 29 ابان در خراسان رضوي با حضور باشگاههاي ملوان انزلي ؛ هيات قزوين ؛ هيات اراک برگزار مي گردد

هفته چهارم مسابقات ليگ برتر کانوپولو بانوان 29 ابان در خراسان رضوي با حضور باشگاههاي ملوان انزلي ؛ هيات قزوين ؛ هيات اراک برگزار مي گردد
جمعه 29/8/88 در خراسان رضوي -استخر کوثر
1- 16:00 خراسان رضوي -هيات قايقراني اراک
2- 16:45 هيات قايقراني قزوين-ملوان نيروي دريايي انزلي
3- 17:45 خراسان رضوي -هيات قايقراني قزوين
4- 18:30 ملوان نيروي دريايي انزلي-هيات اراک
داوران: فاطمه نجاري-زهرا نيلي
کميته کانوپولو/طباطبايي

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.