ليو چيون رسما سرمربي تيم ملي روئينگ مردان شد

ليوچيون مربي چيني روئينگ که به منظور مذاکره با احمددنيامالي جهت هدايت تيم ملي مردان به ايران سفر کرده بود پس بازديد از امکانات قايقراني در انزلي، طي جلسه اي قرارداد خود را با فدراسيون قايقراني و اسکي روي آب منعقد کردو رسما به عنوان سرمربي تيم ملي روئينگ مردان انتخاب شد.
احمد دنيامالي رئيس فدراسيون قايقراني و اسکي روي آب گفت : با آمدن چيون به ايران اميدوارم تيم ملي روئينگ کشورمان در مسابقات قهرماني آسياي چين تايپه به مقام نائب قهرماني برسد.
وي گفت: اعزام تيم با اين مربي به مسابقات قهرماني آسيا مي تواند ارزيابي خوبي از وي و تيممان براي مسابقات گوآنگجوي چين باشد.
دنيامالي افزود: چيون با توجه به سابقه اش، با تمام ورزشکاران تيمهاي ملي چين و کره جنوبي آشنايي کامل دارد و اين يک پوئن مثبت خواهد بود تا قايقرانان ما بتوانند در مسابقات بهتر از آنها ظاهر شوند.
رئيس فدراسيون قايقراني بيان کرد: به نظر من اين مربي همچنين مي تواند مکان هاي تمريني مناسب در چين و نزديکي شهر گوآنگجو را براي برگزاري اردوهاي آماده سازي تيم ما شناسايي کند .
ليو چيون نيزدر خصوص بازديد از انزلي گفت : محل تمريني آبي خوب و بزرگ و پيست مناسبي در انزلي وجود داشت ولي هم اکنون باد تند و موج هاي بلند دارد.
وي ادامه داد: ايران داراي امکانات و ورزشکاران با توانايي هاي بالقوه است و به نظرم با تمرين مستمر قايقرانان ايراني پتانسيل موفقيت در ميادين مختلف را دارد. ورزشکاران ايراني از نظر بدني در شرايط خوبي قرار دارند و مطمئنا با برنامه تمريني صحيح و تقويت انگيزه آنها مي توان نتايج خوبي کسب کرد.
چيون بيان کرد: مربي کنوني تيم ملي چين مربي سابق خودم بود و من به دليل احترام به پيشکسوت سمت قبلي خود را رها کردم .ضمن اينکه مي خواستم تجربه جديدي داشته و توانمنديهاي خود را بسنجم.
چيون در جواب سوالي مبني بر اينکه “جيوگانيک سرمربي سابق تيم ملي روئينگ ايران طي 2 سال توانست چند مدال رنگين و 2سهميه المپيک براي کشورمان کسب کند. آيا وي نيز مي تواند موفق باشد؟” گفت: من به خوبي جيوگانيک را مي شناسم، ما قبلا در چين با هم کار کرديم، هرکدام از ما سرمربي يک باشگاه بودکه تيم من موفق شد تيم جيوگانيک را شکست دهد . البته هر مربي خصوصيات و تاکتيکهاي خاص خود را دارد. ضمن اينکه اين سوال شيطنت خبرنگاري است و نبايد در رابطه با وي از من سوال کنيد.
پس از جلسه با احمد دنيامالي رئيس فدراسيون، چيون با بهرام افشارزاده دبيرکل کميته ملي المپيک ملاقاتي داشت و طي آن قرارداد خود را با فدراسيون به مدت يک سال منعقد کرد . وي که امشب به کشورش سفر خواهد کرد پس 3هفته به ايران بازمي گردد و ضمن اعلام برنامه يکساله خود رسما کار خود را آغاز خواهد کرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.