احمد دنيامالي رئيس کارگروه تخصصي رشته بادباني شد

اولين جلسه کارگروه تخصصي رشته بادباني به منظور برنامه ريزي و موفقيت در مسابقات گوآنگجو برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني و اسکي روي آب ، مدالهاي رنگارنگ قايقراني در گوآنگجو اعضاي هيات رئيسه را بر آن داشته تا برنامه هاي خاصي براي رشته هاي مختلف قايقراني در نظر گيرند و در حالي که فرصت کمي تا اين مسابقات مانده، با تشکيل کارگروه هاي تخصصي در رشته هاي حاضر در مسابقات آسيايي و گماردن يکي از اعضاي هيات رئيسه در راس اين کارگروه ها فرصت باقي مانده را با برنامه ريزي و هدف خاص دنبال نمايند . بر اين اساس با تصويب هيات رئيسه به منظور کسب افتخارات و موفقيت در اين بازيها ستاد گوآنگجو تشکيل و اعضاي آن مشخص شدند و طبق مصوبه 5 نفر از اعضاء هيات رئيسه به عنوان روساي کارگروه تخصصي و روساي کميته ها نيز به عنوان دبيران اين کارگروه ها منصوب شدند که احمد دنيامالي نيز به عنوان رئيس کارگروه رشته بادباني انتخاب گرديد.
به همين منظور اولين جلسه کارگروه تخصصي رشته بادباني با حضور احمد دنيامالي رئيس کارگروه تخصصي رشته بادباني، حسن تيمورتاش دبير ستاد بازيها، بهزاد اتابکي دبير کارگروه تخصصي رشته بادباني، اعضاي کارگروه و خالد پرويز مربي تيم ملي برگزار گرديد.
همچنين اعضاء اين کارگروه با تهيه چک ليست هايي در رابطه با اين بازيها از جمله برنامه تمريني مربيان ، چگونگي آمادگي ورزشکاران ، برنامه هاي آموزشي، تغذيه و فعاليتهايي که از لحاظ روحي و رواني ورزشکاران را آماده مي کند، اولين گام را در راستاي رسيدن به اهداف مورد نظر برداشتند.
در اين جلسه در رابطه با رشته هايي که قرار است سيلورها در آن شرکت کنند، اردوهاي تمريني و شرکت در مسابقات برون مرزي به منظور کسب آمادگي تصميم گيري شد. برطبق جلسه مذکور و پيشنهادات و تصميم گيري اعضا مقرر شد که قايقرانان بادباني کشورمان در بخش مردان در رشته هاي آپتميست، 420، ليزر راديال، ليزر استاندارد و هابي 16 و در بخش زنان در رشته هاي آپتميست و 420 در مسابقات گوآنگجو شرکت کنند.
شرکت در مسابقات آسيايي مالزي و بين المللي قطر از ديگر موارد مورد بحث و تصميم اين ستاد بود، همچنين مقرر شد سيلورهاي ايران در سال آينده در تمام رشته هاي بادباني در مسابقات قهرماني آسيا در فروردين ماه و بازيهاي آسيايي تايلند در رشته آپتميست در تيرماه حضور يابند تا با نظر مربيان بهترين نفرات به مسابقات گوآنگجو اعزام شوند. ضمن اينکه قايقرانان به يک مسابقه بين المللي ديگر نيز اعزام خواهند شد تا به مصاف حريفان اروپايي رفته و خود را محک بزنند.
در ديگر موارد مورد بحث ، بررسي نياز کميته بادباني به قايقهاي رشته هاي مختلف بود که مقرر گرديد تا حد امکان اين قايقها خريداري شوند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.