سرپرست هياتهاي قايقراني استانهاي قزوين و بوشهر منصوب شدند

سيد محمد شروين اسبقيان سرپرست فدراسيون قايقراني امروز 9 خردادماه طي احکامي سرپرست هياتهاي قايقراني استانهاي قزوين و بوشهر را منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني، با توجه به اينکه مهلت انتخاب روساي هيات هاي قايقراني استانهاي قزوين و بوشهر به اتمام رسيده بود، اسبقيان بنا به درخواست مديران کل اين 2 استان داوود جهان آرا را به عنوان سرپرست استان قزوين و فريبا خالدي را به عنوان سرپرست استان بوشهر انتخاب کرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.