با راه اندازي کارگروه هاي تخصصي از اين پس تمام برنامه ها در راستاي موفقيت در گوآنگجو مي باشد

معاون برنامه ريزي فدراسيون قايقراني و اسکي روي آب گفت: براي موفقيت و کسب مدالهاي رنگارنگ در بازيهاي آسيايي ، ستاد گوآنگجو و کارگروههاي تخصصي رشته هاي مختلف را تشکيل داديم.
رسول محمدصادقي در اين خصوص گفت : يکي از مهمترين رويدادها براي ورزش کشور و براي قايقراني بازيهاي آسيايي يا همان المپيک قاره اي است. به همين خاطر ما براي اينکه نتيجه سالها تلاشمان را بگيريم بايد در اين رقابتها موفقيت هاي ارزشمندي کسب کنيم.
وي ادامه داد: با تجربه اي که در تشکيل ستاد مسابقات 2009 براي رقابتهاي قهرماني آسيا در رشته آبهاي آرام به دست آورديم تصميم گرفتيم تا ستاد بازيهاي آسيايي گوآنگجو را نيز راه اندازي کنيم ،که البته کار اين ستاد به مراتب سخت تر و جدي تر از ستاد 2009 است.
محمدصادقي بيان کرد: با راه اندازي اين ستاد تصميم داريم تمام رفتارهايمان را تا آغاز بازيها کنترل کنيم و با برنامه ريزي هاي خاص به هدفمان که کسب خوش رنگ ترين مدالها است برسيم.
وي تصريح کرد: از کارهاي صورت گرفته ديگر تشکيل کارگروه هاي تخصصي رشته هاي بادباني، آبهاي آرام، روئينگ، اسلالوم و دراگون بت و گماردن يک عضو هيات رئيسه به عنوان رئيس کارگروه ها مي باشد. اين کارگروه ها وظيفه پشتيباني را دارند.
معاون برنامه ريزي فدراسيون قايقراني گفت : هدف از تشکيل کارگروه ها اين است که با يک برنامه ريزي مدون و انجام کار تيمي تمامي اعضاي فدراسيون و کارشناسان را به کار بيشتر و همفکري وا داريم. ضمن اينکه انتخاب اعضاء هيات رئيسه به عنوان روساي اين کارگروه ها به دليل اشراف کامل آنها بر مسائل هيات رئيسه و در مقابل نيز آگاهي بر امور کميته هاي مختلف مي باشد.
وي افزود: با اين کار، اعضا مي توانند نظرات کميته ها را به هيات رئيسه و نظرات هيات رئيسه را به کميته ها انتقال دهند که به عقيده من با اين کار تصميم گيري ها و عملکردها با قدرت و دقت بيشتري انجام خواهد پذيرفت.
محمدصادقي خاطر نشان کرد: وظيفه اين کارگروه ها تدوين برنامه ها تا مسابقات گوآنگجو، اخذ مصوبات ستاد اصلي و هيات رئيسه و اجراي برنامه است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.